Korzyści wynikające z odprowadzania wilgoci przez włókno Nomex®

O efektywności odzieży ochronnej i jej przydatności w codziennym użytkowaniu decydują nie tylko względy bezpieczeństwa, ale również wygoda noszenia i wygląd.

Odprowadzanie wilgoci na zewnątrz ubrania wpływa na komfort użytkownika i można to obiektywnie zmierzyć. Przez odprowadzanie wilgoci rozumie się odparowanie wilgoci lub potu z powierzchni skóry przez strukturę tkaniny. Opór pary wodnej mierzony z użyciem pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty (zgodnie z ISO 11092) jest określony parametrem Ret wyrażonym w m².Pa/W. Na skuteczność odprowadzania wilgoci przez tkaninę wpływa także jej zdolność do przepuszczania powietrza (badana przy użyciu metody określonej w normie ISO 9237). Przepuszczalność powietrza (wyrażona w l/m²/s) jest ważnym wskaźnikiem komfortu, ponieważ określa ilość powietrza przepływającego przez tkaninę i wokół skóry, aby dać poczucie suchości.

Typowe jednowarstwowe tkaniny wykonane z włókien Nomex® mogą lepiej odprowadzać wilgoć niż tkaniny całkowicie lub częściowo wykonane z bawełny, które poddano impregnacji chemicznej w celu uniepalnienia. Unikalny kształt włókna Nomex®, przypominający kość, w wyniku zjawiska kapilarnego umożliwia transport wilgoci wzdłuż włókna.

Typowe jednowarstwowe tkaniny wykonane z włókien Nomex® zachowują wysoką przepuszczalność powietrza nawet po 200 praniach. Tkaniny wykonane na bazie bawełny tracą zdolność przepuszczania powietrza już po 50 praniach, co najprawdopodobniej spowodowane jest kurczeniem się tkaniny (wzrostem jej gęstości).

Wyniki testów

Do określenia skuteczności odprowadzania wilgoci przez tkaniny przeznaczone do użycia w środkach ochrony indywidualnej bierze się pod uwagę czas odprowadzenia potu z powierzchni skóry i czas rozchodzenia się potu po upływie 1 minuty.

Czas odprowadzenia potu wskazuje jak długo kropla jest rozpraszana przez tkaninę. Z kolei rozchodzenie się potu po upływie 1 minuty wskazuje powierzchnię, na której ciecz rozejdzie się po upływie 1 minuty.

Test kroplowy Tegewa

Konstrukcja tkaniny, rodzaj splotu oraz wykończenie tkaniny mogą zwiększać lub obniżać jej zdolność do przepuszczania powietrza i odprowadzania potu. Dlatego właśnie w Europie firma DuPont współpracuje z grupą Partnerów Nomex®, którzy oferują wyroby o sprawdzonej jakości.