Nomex® pomaga chronić przed zagrożeniem elektrostatycznym

Ładunki elektrostatyczne mogą gromadzić się na tkaninie, na przykład w wyniku pocierania o inną nieprzewodzącą powierzchnię, a wyładowanie elektryczności statycznej może spowodować powstanie  iskier o energii wystarczającej do zapalenia oparów, aerozoli powstałych w wyniku rozproszenia palnych cieczy lub pyłów i zainicjować pożar albo wybuch.

Większość rozwiązań Nomex® zawiera włókno antystatyczne, które pomaga tkaninom wykonanym z włókien Nomex® rozproszyć ładunki elektrostatyczne. Właściwości elektrostatyczne ubrania mają kluczowe znaczenie dla ochrony pracowników przebywających w atmosferze niebezpiecznej.

Tkaniny są testowane zgodnie z normą EN 1149-3 i uwzględniają wymagania normy EN 1149-5 dotyczące odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny.