Test TPP (Thermal Protection Performance) 

W warunkach przemysłowych główne zagrożenia termiczne, przed którymi muszą być chronieni pracownicy, stanowi wysoka temperatura, ogień, cieplne skutki powstania łuku elektrycznego i odpryski stopionego metalu.

Firma DuPont opracowała dwie metody badania, które pozwalają zmierzyć stopień ochrony termicznej tkaniny (test TPP, opracowany przez firmę DuPont w latach 70. XX wieku) lub ubrania (test DuPont™ Thermo-Man®).

Test TPP (Thermal Protection Performance) przedstawia rzeczywiste warunki ekspozycji na promieniowanie cieplne połączone z ciepłem konwekcyjnym. Próbka tkaniny jest testowana w warunkach typowych dla pożaru, tzn. zostaje wystawiona na oddziaływanie strumienia ciepła o stałej wartości 84 kW/m² (około 2 cal/cm²/s), pochodzącego od promieniowania cieplnego (50%) wraz z  ciepłem konwekcyjnym (50%).

Następnie mierzony jest czas i energia cieplna na jednostkę powierzchni (wartość TPP), przy której temperatura i energia przenoszone na spodnią część tkaniny osiągają poziom, który mógłby skutkować oparzeniami drugiego stopnia u osoby użytkującej środek ochrony indywidualnej.

Dzieląc wartość TPP (cal/cm²) przez gramaturę materiału (w g/m²), uzyskujemy współczynnik uszkodzenia tkaniny (Fabric Failure Factor) określający skuteczność izolacji cieplnej materiału. Im większe wartości TPP i FFF, tym lepsza ochrona. Współczynnik FFF umożliwia obiektywne porównanie materiałów w przeliczeniu na jednostkę masy dzięki uwzględnieniu stosunku poziomu ochrony do gramatury. Test TPP nie pozwala przewidzieć skuteczności ochrony termicznej ubrania, ponieważ w przypadku odzieży lub akcesoriów ważne są inne czynniki, takie jak dopasowanie czy konstrukcja ubrania.

Test TPP został przyjęty przez ISO jako standardowa metoda badania (ISO 17492) w strumieniu ciepła 80 kW/m².

Norma US NFPA 1971 wymaga, aby test ISO 17492 był przeprowadzany przy większym strumieniu ciepła, wynoszącym 84 kW/m².

Wyniki testu:

Podczas testu tkaniny wykonane z włókna Nomex® zostały porównane z kilkoma tkaninami bawełnianymi i tkaninami z domieszką bawełny, które poddano impregnacji chemicznej w celu uniepalnienia.  

·         Tkaniny wykonane z włókna Nomex® skuteczniej zabezpieczają przed oparzeniami.

·         Tkaniny wykonane z włókna Nomex® posiadają znacznie większy wskaźnik TPP.

·         Tkaniny wykonane z włókna Nomex® zachowują swoje właściwości ochronne nawet po 200 praniach.

·         W przeliczeniu na jednostkę masy, tkaniny wykonane z włókna Nomex® oferują nawet dwukrotnie większą skuteczność termiczną lub współczynnik uszkodzenia tkaniny w porównaniu z tkaninami wykonanymi z bawełny lub z domieszką bawełny.

·         Środki ochrony indywidualnej wykonane z włókna Nomex® są lekkie, wygodne a jednocześnie  doskonale zabezpieczają przed działaniem płomienia i wysokiej temperatury.

Zobacz materiały dodatkowe 

Wykres TPP

Wyniki testu:

W teście materiały z Nomex® zostały porównane z bawełną i kilkoma materiałami z domieszką bawełny, które poddano działaniu chemikaliów zmniejszających palność:

  • Materiały z Nomex® lepiej chronią przed poparzeniami.
  • Materiały z Nomex® zapewniają znacznie wyższy stopień ochrony TPP.
  • Materiały z Nomex® zachowują swoje właściwości ochronne nawet po 200 praniach.
  • Z punktu widzenia wagi materiały z Nomex® zapewniają nawet dwukrotnie wyższą wydajność w zakresie izolacji termicznej wartości FFF w porównaniu z poddaną działaniu środków chemicznych bawełną lub materiałami z domieszką bawełny.
  • Odzież PPE wykonana z Nomex® to wygodne, nieobciążające rozwiązania zapewniające świetną ochronę przed ciepłem i płomieniami.

Zobacz materiały dodatkowe