DuPont™ Nomex® i test Thermo-Man®

 • W warunkach przemysłowych główne zagrożenia termiczne, przed którymi muszą być chronieni pracownicy, stanowi wysoka temperatura, ogień, cieplne skutki powstania łuku elektrycznego i odpryski stopionego metalu.
 • Aparatura Thermo-Man® została stworzona przez firmę DuPont i była bazą do opracowania metody badania ISO 13506.
 • Thermo-Man® to manekin o rozmiarach człowieka wyposażony w 122 czujniki pomiaru temperatury, który zostaje ubrany w testowaną odzież a następnie poddany działaniu płomieni z użyciem palników na propan. Test symuluje warunki panujące podczas typowego pożaru paliwa a temperatura podczas testu dochodzi do 1000°C.
 • Czujniki rejestrują wzrost temperatury na powierzchni manekina, a program komputerowy oblicza:
 • ·         przewidywany procent powierzchni ciała pokrytej oparzeniami drugiego i trzeciego stopnia, do jakich może dojść w podobnych warunkach;
 • ·         rozmieszczenie oparzeń;
 • ·         rozwój oparzeń w czasie oraz szanse na przeżycie wypadku (w %) w zależności od wieku.
 • Norma EN ISO 11612 przewiduje opcjonalny test całego ubrania zgodnie z ISO 13506 w strumieniu ciepła o wartości 84 kW/m2 (2 cal/cm2/s) i zaleca 4 sekundową ekspozycję na działanie ognia z następującego powodu:
 • „Doświadczenie pokazało, że test trwający co najmniej 4 sekundy podczas oddziaływania strumienia ciepła o wartości 84 kW/m2 dostarcza pełnej informacji o skuteczności jedno- i wielowarstwowych wyrobów odzieżowych. W przypadku ubrań wielowarstwowych lub zestawów odzieży, może się okazać konieczne, aby test trwał 8 sekund”. (Źródło: EN ISO 11612)
 • Wyniki testu:
 • Ubrania wykonane z włókna Nomex® porównano z odzieżą wykonaną z bawełny i z domieszką bawełny, którą poddano impregnacji chemicznej w celu uniepalnienia:
 • ·         Noszenie odzieży ochronnej wykonanej z włókna Nomex® skutkuje najmniejszą ilością oparzeń, co znacznie zwiększa szanse ofiary wypadku na przeżycie.
 • ·         Konsekwencje oddziaływania ognia po 4 sekundach testu na aparaturze Thermo-Man® w przypadku odzieży bawełnianej są nieporównywalnie gorsze niż w przypadku odzieży wykonanej z włókna Nomex®.

  Zobacz media

 • Konsekwencje ekspozycji na zapłon obłoku par po 4 sekundach testu Thermo-Man® dla odzieży bawełnianej są nieporównywalnie gorsze niż w przypadku odzieży wykonanej z Nomex®.

  Zobacz media