Kombinezony i odzież HazMat

INFORMACJE I IDEE

Dodaj filtr

Nowe kombinezony Tychem® TK od DuPont zapewniają kompleksową ochronę od stóp do głów Do zastosowań przemysłowych, dla służb ratowniczych oraz w przypadku zdarzeń w miejscach zamieszkania ludzi

Nowe kombinezony Tychem® TK od DuPont zapewniają kompleksową ochronę od stóp do głów Do zastosowań przemysłowych, dla służb ratowniczych oraz w przypadku zdarzeń w miejscach zamieszkania ludzi

W sytuacjach ratowniczych należy obowiązkowo upewnić się, że załoga jest w pełni chroniona przed ryzykiem ekspozycji na toksyczne lub łatwo korodujące substancje. To właśnie dlatego firma DuPont wprowadziła na rynek nowy kombinezon hermetyczny Tychem® TK. Noszony wraz z samodzielnym aparatem oddechowym gazoszczelny kombinezon Tychem® TK zapewnia skuteczną ochronę przed ponad 300 substancjami chemicznymi.

Zakładanie i zdejmowanie

Zakładanie i zdejmowanie

Poznaj prawidłowe procedury zakładania i zdejmowania kombinezonów ochronnych.

Bezpieczeństwo i wiele więcej = środki ochrony osobistej DuPont

Bezpieczeństwo i wiele więcej = środki ochrony osobistej DuPont

DuPont oferuje doskonałe środki ochrony osobistej dla pracowników narażonych na różne zagrożenia chemiczne, pomagając w ten sposób klientom spełnić ich różne oczekiwania. Wnikliwa znajomość zagrożeń występujących w różnych pracach pozwala nam trafnie doradzać osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w sprawie doboru optymalnych produktów.

Przewodnik DuPont dotyczący osobistej ochrony przeciwchemicznej

Przewodnik DuPont dotyczący osobistej ochrony przeciwchemicznej

Pracownicy są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia — od chemikaliów, pyłu, radioaktywnych cząstek, włókien, dioksyn i smarów po substancje biologiczne i fitosanitarne. DuPont pomaga kierownikom ds. bezpieczeństwa dokonać wyboru właściwej przeciwchemicznej odzieży PPE.

Przewodnik DuPont do oceny zagrożeń chemicznych

Przewodnik DuPont do oceny zagrożeń chemicznych

Wybierając przeciwchemiczną odzież ochronną, trzeba uwzględnić wiele potrzeb. Fundamentalne znaczenie ma kompleksowa ocena ryzyka w miejscu pracy, ponieważ tylko wtedy uda się dobrać bezpieczną, wygodną i spełniającą normy odzież dla pracowników przemysłowych.

No results founds