ZAGROŻENIA

Damaged_field_1

Nielegalne środki ochrony roślin są szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Jeśli sprzedajesz lub korzystasz z nielegalnych środków ochrony to łamiesz prawo. Zobacz ile możesz stracić.

Nielegalne środki ochrony roślin - szkodliwe dla środowiska i zdrowia
Nielegalne, podrabiane środki ochrony roślin nie są w żaden sposób badane. Są tylko elementem lukratywnego zajęcia dla fałszerzy, dla których najważniejszy jest jak najszybszy zysk. Tzw. „producenci” fałszywych środków używają nieznanych substancji chemicznych, nieprzebadanych pod względem szkodliwości i toksyczności. Substancje takie mogą stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Nawet wówczas, jeżeli część komponentów środka np. substancja aktywna wydaje się być podobna pod względem chemicznym do substancji legalnej.

Sprzedajesz lub korzystasz z nielegalnych środków ochrony – łamiesz prawo!
Handel nielegalnymi środkami roślin i korzystanie ze szkodliwych substancji, które są groźne dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzkiego, jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia nawet do 8 lat.

Kodeks karny

Art. 270
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 165
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 182
§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 306
Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Korzystasz z nielegalnych środków ochrony roślin – zobacz, ile możesz stracić
W wielu sadowniczych regionach Polski, sadownicy nie rzadko spotykają się z ofertami fałszywych, podrobionych środków ochrony roślin przywożonych z Ukrainy. Kupowanie i stosowanie takich środków może być bardzo ryzykowne dla producentów.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.