SPRAWDŹ, CZY TO PODRÓBKA?

anti-counterfeit-fake-products

Jeśli nie jesteś pewien, czy produkt, który chcesz kupić, jest legalny, przeczytaj nasze podpowiedzi lub zadzwoń do nas na bezpłatną infolinię DuPont 0 800 800 167.

Jak ustrzec się przed podróbkami?

 • Środki ochrony roślin kupuj od zaufanych, certyfikowanych dostawców. 
 • Wystrzegaj  się środków ochrony roślin oferowanych na targowiskach, bazarach, zwłaszcza, gdy są one oferowane po „okazyjnych cenach” - to wysokie prawdopodobieństwo, że taka oferta jest nielegalna.
 • Nie kupuj środków z niekompletną etykietą lub z etykietą w innym języku niż język polski.
 • Środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i sprzedaży na polskim rynku muszą mieć etykietę w języku polskim. 
 • Kupując środki, poproś o fakturę/ dowód zakupu, na której umieszczona jest nazwa produktu. Posiadanie dowodu zakupu może okazać się ważne w przypadku ewentualnej reklamacji.
 • Jeśli kupujesz środki ochrony roślin przez Internet korzystaj z oficjalnych stron dystrybutorów, współpracujących z producentami środków ochrony roślin.
 • Upewnij się, że sprzedawca ma odpowiednie uprawnienia i licencję na sprzedaż ś.o.r. oraz jest w spisie rejestracyjnym Inspekcji Ochrony Roślin.
 • Licencjonowane podmioty (sklepy) są zobowiązane do odbioru pustych pojemników (opakowań) po środkach ochrony roślin w ramach krajowego systemu recyklingu.
 • Jeśli nie masz pewności co do autentyczności kupowanego środka sprawdź to bezpośrednio u producenta lub licencjonowanego dostawcy (podaj numer partii lub inny znak zabezpieczający np. hologram  Izon®).
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności, lepiej nie kupować takich produktów i skontaktować się z inspektoratem ochrony roślin lub producentem środka oryginalnego.
 • Zgodnie z polskimi przepisami, każdy kto oferuje środki ochrony roślin bez odpowiedniej zgody Inspekcji Ochrony Roślin musi zapłacić grzywnę w wysokości 200% wartości oferowanych towarów.
 • W oparciu o prawo karne w Polsce osoba oferująca substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, podlega karze więzienia  przez okres od 6 miesięcy do 8 lat.
 • Skuteczność podrobionych środków ochrony roślin jest bardzo wątpliwa; mogą one powodować realne zagrożenie dla zdrowia i środowiska, ponieważ czystość środków wyprodukowanych nielegalnie nie jest kontrolowana w taki sam sposób, jak te, które wytwarza się zgodnie z prawem. Przestępcy dbają tylko o zysk, natomiast nie obchodzi ich zdrowie ludzi i środowiska.

Jak rozpoznać legalny środek ochrony roślin DuPont?

Sprawdź, czy na hologramie jest przedstawiona zielona mapa świata, a na niej znajduje się:

·         czerwone, trójwymiarowe logo 3D,

·         slogan Crop Protection w czerwonym kolorze.

Przechyl hologram, żeby zobaczyć:

•       1 kropkę z lewej strony,

•       2 kropki z prawej strony,

•       3 kropki na górze,

•       4 kropki na dole.

Upewnij się, że kropki na każdej krawędzi pokazują się i znikają niezależnie w chwili przechylania hologramu Izon®.

Sprawdź, czy jest unikalny, indywidualny dla każdego produktu, niepowtarzalny - 7 alfa numeryczny kod.

Izon®

Izon®

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.