STOP dla nielegalnych środków ochrony roślin

Sprzedajesz lub korzystasz z nielegalnych środków ochrony roślin?

Łamiesz prawo!

Narażasz uprawy na zniszczenie!

Stwarzasz zagrożenie dla środowiska i zdrowia! Także Twojego!

 

Kampania edukacyjna DuPont Poland
 

Celem kampanii edukacyjnej DuPont jest powstrzymanie obrotu podrobionymi środkami ochrony roślin oraz poinformowanie producentów z branży rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej o negatywnych skutkach działania nielegalnych ś.o.r. Firma chce ułatwić identyfikację nielegalnych środków ochrony roślin, uświadomić, że sprzedaż podróbek ś.o.r. i korzystanie z nich to łamanie prawa, a także pokazać zagrożenia wynikające z ich stosowania. Niewłaściwie dobrane substancje toksyczne w podrobionych preparatach mogą zniszczyć plon roślin uprawnych i doprowadzić do ogromnych strat finansowych gospodarstw. Gdy przedostaną się do gleby potrafią zatruć całe partie produkcyjne żywności, a w ten sposób są groźne dla zdrowia i życia ludzi.

W ramach kampanii firma uruchamia dedykowaną stronę WWW, gdzie będzie na bieżąco publikować informacje o zagrożeniach wynikających ze stosowania nielegalnych środków ochrony roślin. Firma chce pokazać negatywny wpływ podróbek na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi. DuPont przedstawi  fakty pokazujące negatywne skutki stosowania podrabianych środków ochrony roślin na plantacjach oraz straty w zyskach producentów rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, wynikające z używania podróbek.

Akcja obejmuje artykuły, poradniki, filmy instruktażowe, konferencje, akcje mailingowe, dystrybucje plakatów i ulotek. Odrębną częścią kampanii są działania skierowane bezpośrednio do służb mundurowych w Polsce.

Informacje o produkcie

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.