Stosuj Zasady Zrównoważonego Rolnictwa Z Korzyścią Dla Wysokości Plonów I Dla Środowiska

DuPont pomaga zwiększyć wydajność i jakość poprzez zrównoważone rolnictwa.

Zasady zrównoważonego rolnictwa umożliwiają zarówno zwiększenie dostaw żywności, jak i ochronę środowiska. Firma DuPont dokłada wszelkich starań, aby pomóc rolnikom w Polsce wykorzystać te możliwości.

Według szacunków ONZ w 2050 r. liczba ludności na świecie osiągnie poziom 9,6 mld. Jednak ilość dostępnych na świecie gruntów i zasobów naturalnych — od wody po żyzne gleby — jest ograniczona. Zrównoważone rolnictwo ma znaczenie krytyczne dla zapewnienia wystarczającej ilości jedzenia dla rosnącej liczby ludności na świecie.

Uświadom sobie, co można zrobić w Polsce
Firma DuPont jest przekonana, że można sprostać globalnym i lokalnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem poprzez działania innowacyjne i współpracę.

Cztery zasady zrównoważonego rozwoju stosowane przez firmę DuPont
Firma DuPont łączy wyniki badań naukowych i doświadczenia praktyczne w zakresie ochrony roślin ze specyficzną wiedzą na temat lokalnych warunków glebowych i pogody oraz roślin uprawianych w Polsce, aby pomóc w opracowywaniu zrównoważonych strategii rolniczych. Obowiązują przy tym m.in. następujące główne zasady:

  • Stymulowanie wzrostu wydajności: każdego roku tracimy od 20 do 40% żywności potencjalnie wyprodukowanej, w wyniku nieskutecznej walki z owadami, chwastami lub chorobami. Zwiększenie efektywności rolnictwa, a także podwyższenie plonów i poprawa jakości upraw, może nam pomóc w wyżywieniu większej liczby osób z tej samej powierzchni gruntów rolnych.

  • Ochrona ludzi i środowiska: Pracując ramię w ramię z rolnikami, firma DuPont stara się wdrażać swoje globalne innowacje, aby pomóc rolnikom w zwiększeniu wydajności, dbając jednocześnie o ochronę pożytecznych gatunków, środowiska i ludzi.

  • Określenie kierunków dalszych działań: Zaangażowanie firmy DuPont w działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa ma charakter długoterminowy. Zamierzamy do 2020 r. przeznaczyć 10 mld USD na badania i rozwój oraz na opracowanie 4000 produktów, których celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa żywności oraz zapewnienie bardziej zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Oprócz prac laboratoryjnych planujemy też pomóc w dotarciu z akcją informacyjną do 2 mln młodych ludzi z całego świata, aby przekazać im wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności. Zamierzamy też zapewnić lepszą ochronę środków utrzymania co najmniej 3 mln rolników oraz ich społeczności wiejskich poprzez zaangażowanie się w życie tych społeczności oraz inwestycje wzmacniające systemy rolnictwa.

  • Zdobywanie zaufania: Staramy się zdobyć zaufanie najważniejszych zainteresowanych stron poprzez przejrzystość naszych działań i odpowiednią komunikację. W 2012 r. doceniono działania firmy DuPont, uwzględniając ją w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones, który służy do monitorowania działalności światowych spółek giełdowych uchodzących za liderów zrównoważonego rozwoju.

Razem możemy wyżywić świat.
Nasza wizja zrównoważonego rolnictwa bazuje na współpracy z rolnikami, dystrybutorami, instytucjami administracji publicznej oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, w Polsce i na całym świecie, dzięki czemu rozwiązania firmy DuPont Crop Protection będą mogły pomagać w zaspokojeniu rosnącego popytu na żywność, włókna i paliwa, zapewniając jednocześnie ochronę cennych zasobów naturalnych.

Uważamy, że tylko taka współpraca pozwoli sprostać wyzwaniom związanym z koniecznością wyżywienia coraz większej liczby ludności. Działając razem, możemy urzeczywistnić wizję zrównoważonego, rozwijającego się świata z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 
Źródło: United Nations, World Population Prospects: The 2012 Revision, New York: 13 June, 2013.