Integrowana Ochrona Roślin To Ochrona Bioróżnorodności Środowiska Rolniczego

Integrowana ochrona roślin pomaga rolnikowi poprawić wydajność plonu.
Integrowana ochrona roślin

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Trzy najważniejsze działania
Integrowana ochrona roślin polega na dokonaniu szeregu ocen i podjęciu różnych decyzji w celu ochrony plonów z maksymalną skutecznością i przy minimalnym wpływie na środowisko. Najważniejsze działania, które należy podjąć, to:

  • Identyfikacja: Rolnicy muszą przede wszystkim zidentyfikować choroby, szkodniki lub chwasty, aby móc wybrać najodpowiedniejszy produkt do ich zwalczania oraz najlepszy plan działania. Dobranie środka najlepszego w danej sytuacji będzie bardziej ekonomiczne, gdyż pozwoli uniknąć stosowania nieefektywnych, a nawet szkodliwych w danym przypadku produktów. Uwzględniając aspekty fizyczne, chemiczne, biologiczne i prawne, można wybrać najlepsze dostępne opcje ochrony plonów.
  • Monitorowanie: Po zidentyfikowaniu szkodników należy monitorować ich populację, aby odnotowywać efekty metod zwalczania i wyznaczyć próg, po osiągnięciu którego konieczne będzie ponowne zastosowanie wybranych środków. W miarę dostępności należy korzystać z predykcyjnych narzędzi do monitorowania środowiska i szkodników, aby wybrać najlepsze terminy zastosowania środków zwalczających dane szkodniki i zapewnić ich optymalne działanie.
  • Dokonanie wyboru: Gdy populacja szkodników zbliża się do wyznaczonego progu, dostępne są różne opcje kontroli lub zmniejszania tej populacji. Najefektywniejszym sposobem redukcji populacji zwalczanego szkodnika może się okazać zastosowanie (w połączeniu z innymi metodami kontroli) skutecznego pestycydu wywierającego najmniejszy wpływ na środowisko i ludzi. Nie należy także zapominać o sprawdzeniu ilości pożytecznych owadów — ich obecność może sugerować, że populacja szkodników zmaleje bez interwencji.

Dopasowanie produktów do szkodników

Produkty firmy DuPont Crop Protection są przeznaczone do stosowania w ramach ogólnej strategii IOR (IPM), która uwzględnia informacje o cyklu życia szkodników, a także o wpływie tych produktów na środowisko, osoby aplikujące pestycydy oraz pracowników rolnych.

Firma DuPont oferuje rolnikom w Polsce szereg przydatnych rozwiązań, które mogą poprawić efekty integrowanej ochrony roślin. Na przykład nasze produkty o zmniejszonym ryzyku zapewniają selektywne działanie na określone szkodniki dzięki specyficznym trybom działania oraz sprzyjającym cechom środowiska. Dodatkowo firma DuPont oferuje system wspierania decyzji o terminie wykonania zabiegu SPEC.

 

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.