Uważaj Na Fałszywe Pestycydy - Chroń Swoje Uprawy

Wsparcie i działania DuPont w zwalczaniu nielegalnych środków ochrony roślin

Firma DuPont aktywnie uczestniczy w działaniach zwalczających fałszywe, nielegalne pestycydy, prowadzonych przez całą branżę producentów środków ochrony roślin.

Z zaangażowaniem współpracujemy z dystrybutorami, administracją publiczną i organami ścigania w Polsce, aby pomóc rolnikom w identyfikowaniu, zakupie i stosowaniu oryginalnych produktów firmy DuPont, które pozwolą im osiągać wyższe plony, lepszą jakość, większy zwrot z inwestycji oraz wyższy poziom życia.

Poznaj różnice
Fałszywe, nielegalalne pestycydy:

  • są często pakowane tak, aby wyglądały jak produkty firmy DuPont. Jednak zastosowane do ich produkcji składniki mogą być zupełnie inne niż w produktach oryginalnych.

  • mogą różnić się wyglądem od produktów firmy DuPont, ale mogą być oferowane pod nazwą DuPont. Użyte do ich produkcji składniki mogą być zupełnie inne od stosowanych w oryginalnych produktach DuPont.

Fałszywe i nielegalne pestycydy mają jedną cechę wspólną: zawierają nieznane, nieprzetestowane składniki, które są niebezpieczne dla środowiska, mogą być szkodliwe dla uprawy, a także mogą być mniej skuteczne w zwalczaniu chorób lub szkodników. Nielegalne pestycydy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa rolników wykonujących zabiegi ochrony roślin, a także dla osób postronnych.

Ochrona nie tylko roślin uprawnych
Fałszywe i nielegalne pestycydy są często wytwarzane w fabrykach, w których nie stosuje się kontroli jakości, skuteczności oraz wpływu produkowanych środków na środowisko oraz ludzi. W przeciwieństwie do oryginalnych środków ochrony roślin, fałszywe pestycydy nie sa poddawane rygorystycznemu procesowi rejestracji i dopuszczenia do obrotu.
Niestety, problem podrabiania środków ochrony roślin nasila się zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. W Europie, na przykład, agencja policyjna Europol oszacowała, że aż jedna czwarta pestycydów sprzedawanych w niektórych krajach europejskich jest fałszywa lub nielegalna.

Na czym polega pomoc firmy DuPont
Zajmujący się weryfikacją autentyczności produktów dział DuPont Authentication Team, przy wsparciu firmy DuPont Crop Protection, współpracuje z rolnikami, dystrybutorami i organami ścigania, dążąc do wyeliminować z rynku fałszywych i nielegalnych pestycydów.

Firma DuPont uruchomiła w 2003 r. ogólnoświatowy program zwalczania obrotu towarami podrobionymi — Global Anti-Counterfeit Program — aby pomóc w ochronie swojej sieci dystrybucyjnej oraz rolników przed fałszywymi pestycydami. Eliminacja stosowania fałszywych produktów przez rolników stanowi element szerzej zakrojonych, prowadzonych w skali całej branży działań opartych na współpracy na różnych szczeblach, od globalnego po lokalny.

Koncentrujemy się na pomaganiu w ochronie kanałów dystrybucyjnych i rolników w Polsce, współpracując z organami ścigania i prowadząc szeroko zakrojoną akcję informacyjną, aby pomóc w upowszechnieniu wiedzy o tym problemie.

W działaniach tych wykorzystuje się zaawansowane technologie zwalczania fałszerstw, takie jak system monitorowania produktów DuPont™ Traceology® oraz etykiety zabezpieczające Izon® z trójwymiarowym hologramem, a także szereg innych, dodatkowych technologii.

Sześć kroków zapewniających zakup oryginalnych środków ochrony roślin w Polsce

Przestrzeganie kilku prostych zasad może pomóc w ograniczeniu niebezpieczeństwa zakupu podrabianych produktów.

  1. Kupuj tylko od autoryzowanych dystrybutorów lub autoryzowanych punktów sprzedaży. Nigdy nie kupuj środków ochrony roślin oferowanych w sprzedaży obwoźnej (motocykle, busy, ciężarówki itp.), na bazarach, targowiskach.

  2. Żądaj wystawienia faktury, na której będzie wyraźnie określona pełna nazwa nabywanego produktu, wielkość opakowania oraz zakupiona ilość. Jeśli na fakturze zostanie podana nazwa produktu innego niż dostarczony, nalegaj na wystawienie nowej faktury lub zwróć produkt detaliście.

  3. Zachowaj czujność w kwestii bardzo niskich cen. Jeśli są zbyt niskie w porównaniu do średnich cen rynkowych produkut, prawdopodobnie jest to podróbka.

  4. Unikaj częściowych lub niekompletnych etykiet, co zazwyczaj sygnalizuje produkt nielegalny. Etykieta musi być w języku polskim.

  5. Jeśli produkt wydaje się podejrzany, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub przedstawicielem producenta. Jeśli jest to produkt firmy DuPont, możesz się skontaktować z przedstawicielem firmy lub zadzwonić na linię dyżurną 0 800 800 167.
    Nie stosuj wątpliwych produktów. W przypadku natrafienia na podejrzane środki, niezwłocznie zgłaszaj takie sytuacje odpowiednim jednostkom (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin).

  6. W przypadku produktów firmy DuPont zapytaj swojego dostawcę, jak dostrzec pokazujące się i znikające kropki na hologramie znajdującym się na etykietach zabezpieczających Izon® umieszczanych na oryginalnych środkach ochron roślin firmy DuPont. Możesz także zweryfikować kod zabezpieczający umieszczany na opakowaniach produktów DuPont dzwoniąc pod numer 0 800 800 167.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 
Źródło: Europol, Growth in Counterfeit and Other Illegal Pesticides Across Europe, The Hague: November 2011.