Materiały elektryczne i elektroniczne

Materiały elektryczne i elektroniczne

Dzięki rozległej wiedzy dotyczącej inżynierii materiałowej, zaangażowaniu w utrzymanie pozycji lidera w zakresie technologii, znajomości procesów i długiej historii wprowadzania innowacji firma DuPont oferuje największy w branży wybór wysokiej jakości materiałów elektrycznych i elektronicznych.

Portfolio produktów elektrycznych i elektronicznych firmy DuPont obejmuje materiały do wytwarzania hybrydowych, sztywnych i elastycznych obwodów drukowanych; folii LTCC wytwarzanej z materiałów ceramicznych PTF i GreenTape™ oraz materiałów do produkcji i opakowań półprzewodników.

Jeśli projekt produktu wymaga zastosowania systemu izolacji elektrycznej (EIS), firma DuPont może ułatwić jego realizację, ponieważ oferuje największy w branży wybór materiałów EIS, zatwierdzonych wstępnie przez Underwriters Laboratories (UL) i spełniających normy IEC. Te systemy obejmują liczne materiały firmy DuPont, a w tym: folie, lakiery, papiery aramidowe, preszpany, żywice termoplastyczne i emalie do przewodów.