Broszury

Literatura ogólna

Segmenty rynku

Informacje o produkcie

Literatura techniczna

 

Literatura ogólna

 

Segmenty rynku

 

Informacje o produkcie

 

Literatura techniczna

 

       Rysunki techniczne DuPont™ Corian® - Kolekcja dla azienki i kuchni: zlewy, umywalki, wanny i brodziki:

       Kolekcja zlewów Corian®

      Kolekcja umywalek Corian®

    Kolekcja wanien Corian®
  • Corian® Delight                                                                                                                
    Kolekcja brodzik Corian®          

 

Deklaracja właściwości użytkowych

 

Corian® - CERTYFIKATY

Oprócz standardowych testów materiałowych, DuPont™ Corian® EC przeszedł również inne regionalne procesy certyfikacyjne zezwalające na zastosowanie go na okładziny zewnętrzne w elewacjach wentylowanych.

nowy