Zrównoważone systemy odwadniające
(SUDS - Sustainable Drainage Systems)?

Plantex-GroundGrid-SUDS-pl

Problemy związane z odwadnianiem, spowodowane stosowaniem zbyt dużych ilości ciężkich, nieprzepuszczających wody materiałów do budowy dróg, podjazdów i parkingów samochodowych stały się bardzo ważną kwestią wraz ze wzrostem powodzi i skażenia środowiska na skutek wody spływającej do rzek i wód gruntowych. Zrównoważone systemy odwadniające (SUDS) zapewniają alternatywny i długoły sposób radzenia sobie z odpływem wody powierzchniowej. Nowe strategie w zakresie uregulowań prawnych i poradnictwa wskazują drogę w kierunku stosowania porowatych systemów, takich jak siatka DuPont™ GroundGrid®, w celu zarządzania wodą opadową.