Wskazówki na temat montażu Plantex® Geoproma

Plantex_geoproma_630x315

Krok 1: Wyrównaj podłoże i usuń duże kamienie.

Krok 2: Rozwiń rolkę geowłókniny Plantex® Geoproma® (podczas wietrznej pogody obciąż ją kamieniami).

Jeśli konieczne jest wykorzystanie więcej niż jednej rolki, wykonaj połączenia poszczególnych rolek uwzględniając zakład od 20 do 30 cm. 

Krok 3: Zastosuj warstwę żwiru, zagęszczając go w razie konieczności, i przykryj ją wybranym przez siebie materiałem (kostką brukową, płytami chodnikowymi, grysem ozdobnym itp.).

Wykorzystując geowłókninę Plantex® Geoproma® jako filtr w systemach drenarskich, należy również zastosować połączenie na zakład.

Gwarancja nie obejmuje zniszczeń naszych produktów spowodowanych przez kontakt z urządzeniami i/lub narzędziami, które są nieodpowiednie do pracy z naszymi produktami.