Kompozyty, warstwy pośrednie i laminaty

Materiały do produkcji kompozytów, warstw pośrednich i laminatów

DuPont oferuje bogaty wybór materiałów do produkcji kompozytów, warstw pośrednich i laminatów, które można stosować w celu zwiększenia wytrzymałości produktów, poprawy odporności szkła na stłuczenie, zmniejszenia poblasku i hałasu z myślą o zapewnieniu większej prywatności i komfortu oraz w celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni w zastosowaniach elektronicznych.

Kompozyty, warstwy pośrednie i laminaty są stosowane w wielu branżach — na przykład w architekturze, motoryzacji, budownictwie, elektronice i energetyce słonecznej. Wykorzystaj wiedzę ogólną i specjalistyczną firmy DuPont oraz jej oparte na wynikach badań naukowych innowacje w celu rozwiązywania problemów napotykanych podczas projektowania, produkcji i stosowania tych materiałów. Kompozyty na bazie włókien Kevlar® i Nomex® cechują się bardzo wysokim wskaźnikiem wytrzymałość-waga i mogą zwiększyć walory użytkowe produktów oraz zapewniane przez nie korzyści. Warstwy pośrednie z materiałów Butacite® i Sentryglas® zwiększają bezpieczeństwo i odporność na stłuczenie szkła wykorzystywanego w motoryzacji, architekturze, budownictwie i w zastosowaniach morskich. Laminaty wykonane z wykorzystaniem enkapsulantów solarnych firmy DuPont pod nazwą Pyralux® lub Spallshield® zwiększają wydajność i trwałość paneli słonecznych, elementów elektronicznych oraz szkła używanego w przemyśle motoryzacyjnym. Jeśli Twoja firma wykorzystuje w produkcji kompozyty, warstwy pośrednie i laminaty, pomyśl najpierw o materiałach DuPont.