Stosowane w witrynie pliki cookie pomagają nam świadczyć i udoskonalać nasze usługi online. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

rev. August 23, 2016

Firma E. I. du Pont de Nemours and Company oraz jej spółki zależne („DuPont”) dba o kwestie poufności informacji i chciałaby zapoznać Państwa ze sposobem gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych. Dokument Globalne zasady zachowania poufności informacji oraz niniejsza Polityka prywatności opisują praktyki firmy DuPont w zakresie przetwarzania informacji zgromadzonych za pośrednictwem administrowanych przez firmę DuPont witryn internetowych oraz aplikacji do urządzeń przenośnych, za pośrednictwem których jest wyświetlany niniejszy dokument (odpowiednio „Witryna” i „Aplikacja”), a także w trybie offline, w którym podawanie informacji prawnych jest wymagane przez prawo. Przekazując dane osobowe firmie DuPont, użytkownik akceptuje postanowienia i warunki zawarte w niniejszym dokumencie Polityka prywatności.

W przypadku przesłania aplikacji rekrutacyjnej za pośrednictwem Witryny wykorzystywane przez firmę DuPont dane osobowe przekazane za pośrednictwem stron kariery (Career Center) podlegają osobnym zasadom nieobjętym niniejszą Polityką prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z dokumentem dotyczącym prywatności kandydatów przesyłających swoje aplikacje do firmy DuPont za pośrednictwem Witryny.

 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe gromadzone przez firmę DuPont

„Dane osobowe” to informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Są to między innymi:

 • Imię i nazwisko
 • Adres pocztowy (w tym adres do faktury oraz adres dostawy)
 • Numer telefonu lub faksu
 • Adres e-mail
 • Numer karty kredytowej lub debetowej
 • Numer identyfikacji podatkowej dostawcy
 • Numery dowodu tożsamości, na przykład numer ubezpieczenia SSN
 • Informacje finansowe z biura informacji kredytowej
 • Historia zakupów

Firma DuPont gromadzi dane osobowe przy okazji uczestnictwa użytkownika w następujących działaniach:

 • Zamawianie produktu lub usługi, albo składanie zapytania.
 • Rejestracja zakupu produktu firmy DuPont.
 • Przesłanie karty gwarancyjnej.
 • \Zamawianie subskrypcji, rejestracja na forum technologicznym lub przekazywanie innych informacji za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji.
 • Uczestnictwo w konkursach, promocjach, loteriach, ankietach i innych wydarzeniach.
 • Publikowanie wpisów na blogu lub forum.
 • Uczestnictwo w badaniach rynkowych przeprowadzanych przez naszą firmę, w spotkaniach na targach lub na innych imprezach.

Możemy łączyć zgromadzone dane osobowe z danymi uzyskanymi przez firmę DuPont z innych źródeł, na przykład podczas rejestracji produktów, przesyłania zapytań ofertowych lub podczas wydarzeń marketingowych. Połączone dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności przez cały okres agregacji tych danych.

W jaki sposób są wykorzystywane dane osobowe

Dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • Odpowiadanie na zapytania i prośby, na przykład o wysyłanie powiadomień pocztą e-mail.
 • Wysyłanie ważnych informacji dotyczących Witryny lub Aplikacji, zmian w postanowieniach, warunkach i zasadach firmy DuPont i/lub innych informacji administracyjnych.
 • Realizowanie zakupów, na przykład przetwarzanie płatności, dostarczanie zamówień do użytkownika, korespondencja z użytkownikiem dotycząca zakupów oraz obsługa klienta.
 • Wysyłanie informacji marketingowych, które w naszym przekonaniu mogą interesować użytkownika, w tym informacji na temat targów.
 • Personalizacja wyglądu Witryny poprzez prezentowanie produktów i ofert dopasowanych do potrzeb użytkownika.
 • Umożliwianie użytkownikowi uczestnictwa w loteriach, konkursach i podobnych działaniach promocyjnych oraz administrowanie tymi działaniami. Niektóre z tych działań podlegają osobnym zasadom, które mogą zawierać dodatkowe informacje na temat wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, więc zalecamy uważne zapoznanie się z tymi zasadami.
 • Umożliwianie użytkownikowi wysyłania wiadomości do znajomych za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji. Korzystając z tej funkcji, użytkownik informuje firmę DuPont, że jest upoważniony do przekazywania firmie DuPont imion i nazwisk oraz adresów e-mail znajomych osób.
 • Umożliwianie użytkownikowi kontaktowania się z innymi użytkownikami za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji (na przykład na blogu lub forum dyskusyjnym, za pomocą komunikatora, funkcji rozmów, profilu lub innych portali społecznościowych).
 • Umożliwianie uczestnikowi rejestracji i uczestnictwa w forach technologicznych oraz innych wydarzeniach związanych z firmą DuPont.
 • Realizacja działań biznesowych firmy DuPont, takich jak analiza danych, audyty, badania i rozwój nowych produktów, doskonalenie witryny internetowej, usług oraz wydarzeń marketingowych firmy DuPont, określanie trendów udziału użytkowników oraz efektywności kampanii marketingowych firmy DuPont.
 • Uważamy za konieczne i właściwe: (a) przestrzeganie obowiązującego prawa, w tym przepisów poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) przestrzeganie procedur prawnych; (c) odpowiadanie na żądania instytucji publicznych i administracyjnych, w tym instytucji poza krajem zamieszkania użytkownika; (d) egzekwowanie postanowień i warunków firmy DuPont; (e) ochronę działalności firmy DuPont; (f) ochronę praw firmy DuPont, prywatności, bezpieczeństwa lub własności użytkownika i innych osób; (g) umożliwienie firmie DuPont stosowania dostępnych środków lub ograniczania ewentualnych szkód.

Sposób ujawniania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane w następujący sposób:

 • W ramach grupy DuPont do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności firmy E.I. du Pont de Nemours and Company oraz na rzecz lokalnych spółek zależnych, z którymi kontaktuje się użytkownik, które solidarnie odpowiadają za zarządzanie połączonymi danymi osobowymi.
 • Podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz firmy DuPont usługi, takie jak hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dystrybucja produktów, obsługa administracyjna infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi poczty elektronicznej, przetwarzanie transakcji kartami kredytowymi, usługi audytorskie i inne usługi, w celu umożliwienia realizacji tych usług.
 • Podmiotom zewnętrznym, takim jak agencje i dystrybutorzy, w celu umożliwienia sprzedaży i dystrybucji produktów i usług firmy DuPont, które mogą zawierać informacje marketingowe.
  Podmiotom zewnętrznym będącym organizatorami loterii, konkursów lub podobnych działań promocyjnych.
 • W celu identyfikacji adresatów wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Witryny.
  Podmiotom zewnętrznym w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki joint-venture, przydziału, przeniesienia lub innego rodzaju dysponowania całością lub częścią majątku, aktywów lub zapasów firmy DuPont (także w przypadku upadłości lub podobnych procedur).
 • Uważamy za konieczne i właściwe: (a) przestrzeganie obowiązującego prawa, w tym przepisów poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) przestrzeganie procedur prawnych; (c) odpowiadanie na żądania instytucji publicznych i administracyjnych, w tym instytucji poza krajem zamieszkania użytkownika; (d) egzekwowanie postanowień i warunków firmy DuPont; (e) ochronę działalności firmy DuPont; (f) ochronę praw firmy DuPont, prywatności, bezpieczeństwa lub własności użytkownika i innych osób; (g) umożliwienie firmie DuPont stosowania dostępnych środków lub ograniczania ewentualnych szkód.
 • Przez użytkownika w przypadku korzystania z dostępnych w Witrynie lub Aplikacji firmy DuPont funkcji umożliwiających kontakt z firmą DuPont oraz innymi użytkownikami (na przykład na blogu lub forum dyskusyjnym, za pomocą komunikatora, funkcji rozmów, profilu lub innych portali społecznościowych). W przypadku korzystania z tych funkcji należy pamiętać o tym, że wszelkie przesyłane informacje, takie jak imię i nazwisko, lokalizacja oraz adres e-mail, mogą zostać udostępnione innym osobom. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane przesyłane za pośrednictwem tych funkcji i zdecydowanie odradzamy ujawnianie za pomocą tych funkcji poufnych danych osobowych (takich jak informacje zdrowotne czy dane karty kredytowej). Dane osobowe użytkownika mogą pozostać w Witrynie lub Aplikacji po zakończeniu korzystania z tych funkcji.

 

DANE NIEOSOBOWE

Gromadzone przez nas dane nieosobowe

„Dane nieosobowe” to wszelkie informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkowników. Są to między innymi:

 • Informacje o przeglądarce
 • Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii
 • Dane demograficzne oraz inne informacje podane przez użytkownika
 • Informacje zagregowane

Sposób gromadzenia danych nieosobowych

Firma DuPont oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi na jej rzecz mogą gromadzić dane nieosobowe następującymi metodami:

 • Za pośrednictwem przeglądarki: Pewne informacje są gromadzone przez większość typów przeglądarek. Są to dane takie, jak adres MAC (Media Access Control), rodzaj komputera (z systemem Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki internetowej.
 • Za pomocą plików cookie: Pliki cookie umożliwiają serwerowi sieci Web przesyłanie do komputera danych w celu przechowywania informacji oraz do innych celów. Nasza firma korzysta z plików cookie oraz innych technologii między innymi na potrzeby lepszego dopasowywania informacji do potrzeb użytkowników, w celu umożliwienia ciągłego dostępu do Witryny oraz realizacji działań w ramach spersonalizowanej reklamy. Jeśli użytkownik nie życzy sobie gromadzenia informacji za pomocą plików cookie, można wyłączyć tę funkcję w większości przeglądarek. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie niektóre funkcje Witryny mogą działać nieprawidłowo. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się na stroniehttp://www.allaboutcookies.org/.
 • Za pomocą znaczników pikselowych, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, plików Clear GIF lub innych podobnych technologii: Elementy te mogą być stosowane na niektórych stronach Witryny oraz w wiadomościach e-mail w formacie HTML między innymi do śledzenia działań użytkowników Witryny i adresatów wiadomości e-mail, mierzenia skuteczności kampanii marketingowych firmy DuPont oraz przygotowywania statystyk na temat odwiedzin Witryny oraz liczby odpowiedzi użytkowników.
 • Podane przez użytkownika: Informacje o lokalizacji oraz inne informacje, np. o preferowanym sposobie komunikacji, są gromadzone po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Jeśli informacje te nie zostaną powiązane z danymi osobowymi, nie można za ich pomocą zidentyfikować użytkowników Witryny lub Aplikacji.
 • Przez agregację informacji: Dane osobowe przedstawione w postaci zagregowanej nie umożliwiają identyfikacji użytkowników Witryny ani Aplikacji (dane te mogą posłużyć na przykład do obliczenia udziału procentowego użytkowników z określonym telefonicznym numerem kierunkowym).

Sposób wykorzystywania i ujawniania danych nieosobowych

Dane nieosobowe nie umożliwiają identyfikacji użytkowników, więc mogą być one przez nas wykorzystywane i ujawniane w dowolnym celu. W niektórych przypadkach możemy łączyć dane nieosobowe z danymi osobowymi (na przykład przypisując nazwisko do lokalizacji geograficznej).

W przypadku połączenia danych nieosobowych z osobowymi, np. podczas rejestracji przy użyciu danych nieosobowych na potrzeby ukierunkowanej, spersonalizowanej reklamy, połączone informacje będą traktowane przez firmę DuPont jako dane osobowe.

 

ADRESY IP

„Adres IP” użytkownika jest numerem automatycznie przypisywanym komputerowi przez usługodawcę internetowego.

Sposób gromadzenia adresów IP

Adres IP jest identyfikowany i rejestrowany automatycznie w plikach dziennika serwera firmy DuPont przy każdej wizycie użytkownika w Witrynie. Ponadto rejestrowana jest godzina wizyty oraz odwiedzone strony. Gromadzenie adresów IP jest standardową praktyką w Internecie i jest przeprowadzane automatycznie w wielu witrynach sieci Web.

W jaki sposób firma DuPont wykorzystuje i ujawnia adresy IP?

Firma DuPont wykorzystuje adresy IP między innymi do obliczania liczby odwiedzin w Witrynie, do diagnozowania problemów z serwerami, administrowania Witryną oraz prezentowania treści dostosowanej do kraju użytkownika. Adresy IP mogą być także przez nas wykorzystywane i ujawniane do wszelkich celów analogicznych do tych w przypadku danych osobowych. Należy pamiętać, że adresy IP, pliki dziennika serwera oraz informacje pokrewne są traktowane przez nas jako dane nieosobowe, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez obowiązujące prawo.

 

REKLAMA DOSTOSOWANA DO ZAINTERESOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW

Firma DuPont oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi na jej rzecz za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, plików Clear GIF lub innych technologii śledzą działania użytkowników Witryny oraz adresatów wiadomości e-mail w witrynach nienależących do firmy w celu personalizacji wyglądu Witryny i wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Na przykład, podmioty zewnętrzne mogą prezentować produkty i oferty dostosowane do preferencji i zainteresowań zgodnych z aktywnością użytkowników w sieci Web.

 

WITRYNY INNYCH FIRM

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy podmiotów zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnianie poufności informacji, przetwarzanie danych ani inne działania firm zewnętrznych, w tym za witryny innych firm, do których przekierowują łącza znajdujące się w Witrynie lub Aplikacji. Obecność łącza w Witrynie lub Aplikacji nie jest tożsama z odpowiedzialnością firmy DuPont za witrynę, do której przekierowuje to łącze.

 

REKLAMODAWCY ZEWNĘTRZNI

Firma DuPont może zamieszczać w Witrynie reklamy innych firm. Należy pamiętać, że firmy te mogą wykorzystywać informacje o wizytach użytkownika w Witrynie w celu dostarczania reklam dotyczących produktów i usług, które mogą interesować użytkownika. Na potrzeby prezentacji reklam w Witrynie firmy te mogą umieszczać w przeglądarce specjalne pliki cookie. Więcej informacji na temat tych działań oraz możliwości rezygnacji z tej funkcji można uzyskać na stroniehttp://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Firma DuPont stosuje odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Niestety żaden rodzaj transmisji danych w Internecie lub w systemach przechowywania danych nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli podejrzewają Państwo, że dane przesyłane do i z firmy DuPont nie są bezpieczne (na przykład w przypadku potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa konta w firmie DuPont), należy natychmiast powiadomić firmę DuPont o zaistniałym problemie, kontaktując się z nią w sposób podany w poniższej części „Kontakt z firmą DuPont”.

 

OPCJE WYBORU I DOSTĘPU

Opcje dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez firmę DuPont

Firma DuPont oferuje szereg opcji dotyczących wykorzystywania i ujawniania danych osobowych do celów marketingowych. Kontaktując się z Centrum zarządzania zgłoszeniami firmy DuPont, można zrezygnować z otrzymywania z firmy DuPont informacji marketingowych w formie elektronicznej i zastrzec nieujawnianie danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.

Po przyjęciu zgłoszenia przystąpimy niezwłocznie do dokonania zmian. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania informacji w powyższy sposób nie będzie możliwe usunięcie danych osobowych użytkownika z baz danych innych firm, którym firma DuPont wcześniej udostępniła dane osobowe użytkownika (tzn. które otrzymywały dane osobowe do dnia rezygnacji). Należy także pamiętać, że po rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych od firmy DuPont możemy nadal wysyłać ważne komunikaty administracyjne. Rezygnacja z otrzymywania tych komunikatów nie jest możliwa.

Sposób wglądu, wprowadzania zmian i usuwania danych osobowych

Aby przejrzeć, poprawić, zaktualizować, usunąć lub ograniczyć zakres udostępnianych danych osobowych przetwarzanych przez firmę DuPont, można skontaktować się z Centrum zarządzania zgłoszeniami firmy DuPont.

W zgłoszeniu należy wyraźnie wskazać, które dane osobowe mają zostać usunięte z bazy danych firmy DuPont, lub określić zakres danych, które mogą być przetwarzane przez firmę DuPont. Po przyjęciu zgłoszenia przystąpimy niezwłocznie do dokonania zmian.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres wskazany w niniejszej Polityce prywatności, chyba że obowiązujące prawo wymaga stosowania dłuższego okresu przechowywania danych.

 

KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ DZIECI

Firma DuPont dąży do zapewnienia prywatności dzieci w Internecie. Z tego względu zachęcamy rodziców i opiekunów do zadbania o bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z Internetu. Treść Witryny i Aplikacji firmy DuPont nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 14 (czternastu) lat. Firma nie będzie w świadomy sposób gromadzić danych osobowych dzieci na potrzeby prowadzenia sprzedaży produktów lub usług. Firma DuPont uczestniczy w naukowych i środowiskowych programach edukacyjnych kierowanych do szkół i społeczności.

 

PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w krajach, w których działa firma, jej spółki zależne lub współpracujący z nią usługodawcy. Korzystanie z Witryny lub Aplikacji firmy DuPont oznacza udzielenie zgody na przekazanie informacji poza kraj zamieszkania użytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych. Zasady ochrony danych w innych krajach mogą różnić się od zasad obowiązujących w kraju użytkownika.

 

INFORMACJE POUFNE

Prosimy o nieprzesyłanie za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji firmy DuPont żadnych danych poufnych (np. dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, opinii politycznych, religii lub przekonań, zdrowia, karalności lub członkostwa w związkach zawodowych).

 

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dokument Polityka prywatności może ulec zmianie. W punkcie „OSTATNIA AKTUALIZACJA” w górnej części tej strony można sprawdzić datę ostatniej zmiany Polityki prywatności. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności zaczną obowiązywać w chwili opublikowania zaktualizowanego dokumentu Polityka prywatności w Witrynie lub Aplikacji. Korzystanie z Witryny lub Aplikacji po wprowadzeniu tych zmian oznacza akceptację postanowień i warunków zmodyfikowanej Polityki prywatności.

 

KONTAKT Z FIRMĄ DUPONT

Pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować do Centrum zarządzania zgłoszeniami firmy DuPont lub przesyłać na następujący adres:

DuPont Product Information Service – EMEA

DuPont Asturias S.L.
Valle de Tamon-Nubledo
33469 – Tamon – Carreno
Asturias, Spain
EU-INFO@dupont.com
Tel. +800 3876 6838
Fax:+34 9 1272 5237

 

rev. August 23, 2016
rev. August 23, 2016