Zapytanie w sprawie dotyczącej ochrony prywatności

*Pola wymagane
Please complete the fields indicated below.

Na zapytania staramy się odpowiadać w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku zapytań wymagających szczegółowych badań udzielenie odpowiedzi może zająć więcej czasu. W sprawach dotyczących prywatności można również skontaktować się z jednym z biur spółki DuPont na całym świecie.

 

Please enter your comments
 
Podaj imię
*
Podaj nazwisko
*
Please enter your company.
 
Podaj prawidłowy numer telefonu
*
 
 

DuPont dba o Paostwa prywatnośd. Paostwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje kontaktowe) będą przechowywane w wybranych miejscach znajdujących się przede wszystkim na terytorium Stanów Zjednoczonych. Informacje te będą używane przez firmę DuPont, jej podmioty powiazane, jej partnerów oraz wybrane osoby trzecie w innych krajach do przekazywania Paostwu informacji na temat produktów lub usług. Więcej informacji na ten temat można znaleźd w witrynie www.privacy.dupont.com. Jeśli przekazują nam Paostwo swoje dane osobowe, wyrażają Paostwo tym samym zgodę na postanowienia niniejszego oświadczenia o polityce prywatności.