Zrównoważony rozwój

Podejście firmy DuPont do zrównoważonego rozwoju

U podstaw wszystkich naszych działań leży dążenie do zrównoważonego rozwoju — dlatego właśnie usiłujemy zmniejszyć wpływ naszej działalności operacyjnej na środowisko i opracowujemy zrównoważone rozwiązania ukierunkowane na potrzeby rynku, a także staramy się sprostać globalnym wyzwaniom przyszłości.

Liczba ludności na świecie wciąż rośnie, stoimy więc w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwiązywaniem niektórych spośród najpoważniejszych problemów nękających świat. Wyżywienie świata, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych oraz ochrona ludzi i środowiska to niezwykle ważne problemy, których rozwiązanie wymaga myślenia długofalowego oraz wykorzystania innowacji opartych na najnowszych osiągnięciach nauki. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom sami. Współpracujemy więc ze środowiskami akademickimi, instytucjami administracji publicznej, innymi firmami i organizacjami pozarządowymi z całego świata, aby udostępniać innowacje naukowe, które pozwolą opracowywać poprzez łańcuchy wartości rozwiązania długofalowe, realne ekonomicznie i zrównoważone.