Opracowanie programów poprawy bezpieczeństwa dla pracowników firmy Tata Steel

3 czerwca 2011 r.

Wiele kobiet w Indiach zatrudniło się w firmie Tata Steel, aby pomóc w utrzymaniu swoich rodzin. Tradycyjny ubiór Hindusek to sari — w niektórych zakładach ten strój nosiły nawet pracownice obsługujące maszyny. Firma Tata Steel była zainteresowana opracowaniem programów poprawy bezpieczeństwa, które w szczególności zaspokoiłyby potrzeby zatrudnionych w niej kobiet. Film dokumentalny opowiada o pewnej samotnej matce, która była bardzo zadowolona ze swojej pracy, ale chciała też mieć pewność, że w firmie jej pracodawcy obowiązuje kultura bezpieczeństwa pracy.

Firma DuPont wspólnie z firmą Tata Steel zajęły się kwestią bezpieczeństwa stanowisk pracy w przemyśle, aby wprowadzić ulepszenia w kulturze bezpieczeństwa oraz przeszkolić pracowników i wykonawców w zakresie najlepszych procedur BHP, z jednoczesną dbałością o nienaruszanie zasad uchodzących w kulturze hinduskiej za drażliwe.

W ramach programu udało się przedstawić korzyści płynące z wprowadzenia strojów roboczych w miejscu pracy oraz zakomunikować osobom zainteresowanym, że głównym celem tych działań było opracowanie programów poprawy bezpieczeństwa zapewniających pracownikom możliwość bezpiecznego wykonywania powierzonych im zadań. Wyniki programu były pozytywne.

Współpracownicy
Firma Tata Steel