DuPont pomaga rozwiązywać problemy dzięki ogólnoświatowej współpracy

Jak możemy uporać się z wyzwaniami stającymi przed populacją, której liczebność zwiększa się codziennie o 150 000 osób? Łącząc przy wspólnym stole możliwości nauki w zakresie rozwiązywania problemów i kreatywność współpracy.

Współpracujemy z innymi — z jeszcze większą liczbą osób, w jeszcze większej liczbie miejsc — aby znaleźć nowe, lepsze sposoby rozwiązywania problemów globalnych oraz by zaspokoić potrzeby coraz większej liczby ludzi na świecie na żywność, energię i ochronę.

Firma DuPont osiąga najlepsze wyniki, współpracując z innymi zainteresowanymi stronami oraz wykorzystując swoje rozległe doświadczenia i bogatą wiedzę naukową w celu rozwiązywania najbardziej złożonych problemów nękających świat.