Stosowane w witrynie pliki cookie pomagają nam świadczyć i udoskonalać nasze usługi online. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Globalne wyzwania

Razem rozwiązujemy problemy globalne

Firma DuPont uważa, że największym wyzwaniom stojącym dziś przed ludzkością można sprostać poprzez innowacyjność obejmującą wszystkich (inclusive innovation), tzn. opartą na szerokiej współpracy i mającą na celu rozwiązanie problemów globalnych.

Współpracując z innymi — z jeszcze większą liczbą osób, w jeszcze większej liczbie miejsc — możemy znaleźć nowe, lepsze sposoby rozwiązywania problemów globalnych oraz zaspokajania zapotrzebowania coraz większej liczby ludności na świecie na żywność, energię i ochronę.

Firma DuPont osiąga najlepsze wyniki, współpracując z innymi zainteresowanymi stronami oraz wykorzystując swoje rozległe doświadczenia i bogatą wiedzę naukową w celu rozwiązywania najbardziej złożonych problemów nękających świat.

RAZEM MOŻEMY WYŻYWIĆ ŚWIAT.

Jednym z najpoważniejszych wyzwań, którym musi sprostać ludzkość, jest zapewnienie ludziom na całym świecie wystarczającej ilości zdrowej, bogatej w składniki odżywcze żywności. Taka koncentracja na zaspokojeniu potrzeb rosnącej populacji pomoże dobrze prosperować krajom rozwijającym się oraz przyspieszy rozwój gospodarczy na całym świecie.

RAZEM MOŻEMY ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE.

Popyt na energię wciąż rośnie, w przeciwieństwie do zasobów paliw kopalnych. Wraz ze wzrostem liczby ludności będziemy musieli wykorzystywać istniejące zasoby maksymalnie efektywnie i wydajnie, a także znaleźć lepsze sposoby korzystania z odnawialnych źródeł energii. Zmiany te spowodują powstanie nowych branż i przyspieszą rozwój ekologicznych gospodarek.

RAZEM MOŻEMY CHRONIĆ TO, CO NAJWAŻNIEJSZE.

Rosnąca liczba ludności na świecie wywiera coraz większą presję na ludzi i środowisko. W miarę rozwoju świata ludzkość przywiązuje coraz większą wagę do dbałości zarówno o życie, jak i o planetę, z której zasobów wspólnie korzystamy. Uważamy, że życie i nasz ekosystem są bardzo cenne, i staramy się je chronić.