Globalne wyzwania

Razem rozwiązujemy problemy globalne

Firma DuPont uważa, że największym wyzwaniom stojącym dziś przed ludzkością można sprostać poprzez innowacyjność obejmującą wszystkich (inclusive innovation), tzn. opartą na szerokiej współpracy i mającą na celu rozwiązanie problemów globalnych.

Współpracując z innymi — z jeszcze większą liczbą osób, w jeszcze większej liczbie miejsc — możemy znaleźć nowe, lepsze sposoby rozwiązywania problemów globalnych oraz zaspokajania zapotrzebowania coraz większej liczby ludności na świecie na żywność, energię i ochronę.

Firma DuPont osiąga najlepsze wyniki, współpracując z innymi zainteresowanymi stronami oraz wykorzystując swoje rozległe doświadczenia i bogatą wiedzę naukową w celu rozwiązywania najbardziej złożonych problemów nękających świat.

RAZEM MOŻEMY WYŻYWIĆ ŚWIAT.

Jednym z najpoważniejszych wyzwań, którym musi sprostać ludzkość, jest zapewnienie ludziom na całym świecie wystarczającej ilości zdrowej, bogatej w składniki odżywcze żywności. Taka koncentracja na zaspokojeniu potrzeb rosnącej populacji pomoże dobrze prosperować krajom rozwijającym się oraz przyspieszy rozwój gospodarczy na całym świecie.

RAZEM MOŻEMY ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE.

Popyt na energię wciąż rośnie, w przeciwieństwie do zasobów paliw kopalnych. Wraz ze wzrostem liczby ludności będziemy musieli wykorzystywać istniejące zasoby maksymalnie efektywnie i wydajnie, a także znaleźć lepsze sposoby korzystania z odnawialnych źródeł energii. Zmiany te spowodują powstanie nowych branż i przyspieszą rozwój ekologicznych gospodarek.

RAZEM MOŻEMY CHRONIĆ TO, CO NAJWAŻNIEJSZE.

Rosnąca liczba ludności na świecie wywiera coraz większą presję na ludzi i środowisko. W miarę rozwoju świata ludzkość przywiązuje coraz większą wagę do dbałości zarówno o życie, jak i o planetę, z której zasobów wspólnie korzystamy. Uważamy, że życie i nasz ekosystem są bardzo cenne, i staramy się je chronić.