Nasze podejście

Rozwiązywanie problemów globalnych dzięki ogólnoświatowej współpracy

Firma DuPont współpracuje z innymi podmiotami w skali globalnej, dążąc do opracowania innowacyjnych, opartych na wynikach badań naukowych rozwiązań niektórych spośród najpoważniejszych problemów nękających świat.

Termin „innowacyjność obejmująca wszystkich” odnosi się do globalnej współpracy mającej na celu wyżywienie świata, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych oraz ochronę tego, co najważniejsze.

Oznacza to na przykład, że rolnicy testują na swoich polach nasiona hybrydowe dla regionów o surowym klimacie, aby stwierdzić, które z nich zdołają przetrwać. Z kwestią tą wiąże się także pytanie, jak można podłączyć do sieci energetycznej instalacje słoneczne, które wytwarzają więcej energii, aby wykorzystać tę energię dla potrzeb rosnącej populacji miast.  To również dzięki temu podejściu rozwija się branża roślinnych zamienników produktów petrochemicznych, która pozwoli zmniejszyć ślad węglowy.

Firma DuPont uważa, że tak poważnym wyzwaniom uda się sprostać tylko dzięki dalszemu intensywnemu rozwojowi badań naukowych. Innowacyjność obejmująca wszystkich to nasze podejście zakładające wykorzystywanie wyników badań naukowych do opracowywania potrzebnych rozwiązań, ale w skali wykraczającej poza możliwości pojedynczej firmy lub organizacji, czy nawet jednego kraju.